Esta es tu primera vez en nuestra web

Esta página web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios.

Si quieres seguir navegando debes aceptar su uso o configurar las cookies. Puedes obtener más información en nuestra política de cookies.

Salir de la web

AVISO: Esta web está adaptada al RGPD, si accedías a esta web antes de la adaptación, es posible que necesites borrar la caché de tu navegador, pulsa ctrl+f5.

QUI SOM

Marina de Badalona, SA, és una societat mercantil, inicialment de capital públic, constituïda el 23 de maig de 2000 per temps indefinit, que té com a objecte social la gestió integral del procés de remodelació i desenvolupament urbanístic i econòmic de la façana marítima de Badalona, tot incloent-hi la construcció, explotació i gestió del Port Esportiu i Pesquer de la ciutat. La societat està participada en un 50% per l’Ajuntament de Badalona i en un 50% per la Generalitat de Catalunya. Marina de Badalona és la concessionària de la gestió i explotació del Port -concessió que va obtenir del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya el 22 de gener de 2002- i és per acord del Ple de l’Ajuntament, Administració urbanística actuant pel procés de cooperació per a la gestió del Pla Especial del Port de Badalona.