Esta es tu primera vez en nuestra web

Esta página web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios.

Si quieres seguir navegando debes aceptar su uso o configurar las cookies. Puedes obtener más información en nuestra política de cookies.

Salir de la web

AVISO: Esta web está adaptada al RGPD, si accedías a esta web antes de la adaptación, es posible que necesites borrar la caché de tu navegador, pulsa ctrl+f5.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Presidència                    

Ruben Guijarro (Alcalde)

Vicepresidència Primera 

 Isidre Gavín Valls (Secretari d’Infraestructures i Mobilitat)

Vicepresidència  Segona

Ramon Riera Macià  (Ajuntament Badalona, PP)
Consellers/eres Christian Carneado Hernández (PSC)
Per l'Ajuntament  Nora San Sebastian (Guanyem Badalona)
  Oriol Lladó i Esteller   (ERC)
  Rosa Trenado Sánchez   (En Comú - Podem)
  David Torrents Mingarro   (Junts per Cat)
Per la Generalitat Albert Castellanos Maduell (Secretari d'Empresa i Competitivitat)
  Xavier Flores Garcia (Director General d'Infraestructures de Mobilitat)
  Mercè Rius i Serra (Directora General de Transports i Mobilitat)
  Josep Solà Font (Director General de Patromini de la Generalitat)
  Sergi Tudela i Casanovas (Director General Pesca i Afers Marítims)
  Pere Vila i Fulcarà (Director General de Ports de la Generalitat)

 

Els òrgans de govern i de gestió de la societat són la Junta General, el Consell d'Administració i la Gerència. La Junta General està integrada pels dos socis al 50% que son l’Ajuntament de Badalona i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que es representen en aquesta pels seus corresponents representants legals designats i està presidida per l'alcalde de Badalona, Sr Rubén Guijarro. El Consell d'Administració està integrat per catorze persones (set en representació de l’Ajuntament de Badalona i set en representació de l’Administració de la Generalitat), es presidit per l'Alcalde i es designen un Vicepresident 1er en representació de l’Administració de la Generalitat i un Vicepresident 2n en representació de l’Ajuntament. El Consell d'Administració, pot optar per nomenar, d’entre els seus membres, un o més consellers delegats, responsabilitat que és per a cinc anys, renovable una o més vegades per un període d'igual durada. Actualment la figura del Conseller Delegat no existeix. La gestió recau en la Gerència. El Sr Imanol Sanz és gerent de Marina Badalona des de l'1 de febrer de 2013.