Esta es tu primera vez en nuestra web

Esta página web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios.

Si quieres seguir navegando debes aceptar su uso o configurar las cookies. Puedes obtener más información en nuestra política de cookies.

Salir de la web

AVISO: Esta web está adaptada al RGPD, si accedías a esta web antes de la adaptación, es posible que necesites borrar la caché de tu navegador, pulsa ctrl+f5.

ÈTICA I COMPLIMENT
Marina de Badalona SA fa un pas endavant en el compromís amb la societat, amb el nostre equip de professionals, amb les persones col·laboradors: clientes, proveïdores i especialment amb els nostres usuaris i usuàrie. És la nostra obligació i no pot ser d'una altra manera en una organització que guia les seves activitats sota els principis de compliment dels Drets Humans i les llibertats públiques amb el màxim respecte pel principi de legalitat , els drets de tercers i la resta de  drets, en particular els d'igualtat. Entre els nostres valors essencials s'ha de destacar el compliment normatiu, l'honestedat i la transparència, així com la promoció personal i professional de tots els empleats tot garantint la igualtat d'oportunitats i la no discriminació per qualsevol circumstància.  Per aquest motiu, el Consell d'Administració va aprovar el Sistema de Gestió del Compliance  Penal (tot adaptant-se a la UNE 19601) implementant en la societat el model de prevenció de riscos penals.
 

 

Codi ètic de Marina de Badalona SA, aprovat per unanimitat en el Consell d’Administració del 19 de desembre de 2019

Canal ètic